Голова суду - Повноваження

ПОВНОВАЖЕННЯ


- представляє суд як орган  державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

- визначає адміністративні  повноваження  заступника  голови суду;

- контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові   територіального управління Державної  судової адміністрації України у Вінницькій області подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх  з  посад,  а також про застосування до керівника апарату суду, його  заступника   заохочення   або   накладення   дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

- видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

- повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України  про наявність  вакантних  посад  у  суді в десятиденний строк з дня їх утворення;

- забезпечує виконання рішень зборів суддів Вінницького окружного адміністративного суду;

- організовує ведення в  суді  судової  статистики та інформаційно-аналітичне  забезпечення  суддів  з  метою підвищення якості судочинства;

- сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів Вінницького окружного адміністративного суду;

- вносить на розгляд територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області подання щодо затвердження та внесення змін до структури і штатної чисельності апарату суду;

-  спрямовує, координує та контролює роботу керівника апарату суду;

- здійснює відповідно до законодавства інші функції та повноваження.