ВІДДІЛ АНАЛІТИЧНО-ПРАВОВОЇ РОБОТИ


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:


- здійснення аналітичного забезпечення роботи Вінницького окружного адміністративного суду;


- ведення обліково-статистичної роботи суду, забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації про роботу суду; 


- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування,


- неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів в діяльності відділів Вінницького окружного адміністративного суду;


- забезпечення правильного застосування законодавства Вінницьким окружним адміністративним судом, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань діяльності відділів та суду в цілому;


- захист прав і законних інтересів Вінницького окружного адміністративного суду в судових органах.НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АНАЛІТИЧНО-ПРАВОВОЇ РОБОТИ –


ЦИБКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

- здійснює керівництво роботою відділу в межах встановлених повноважень;

- бере участь у розробці політики та стратегії діяльності суду по відповідним напрямкам роботи відділу. 

- забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань;

- розробляє поточні плани роботи відділу та бере участь у розробленні планів роботи суду;

- розподіляє поточні обов’язки між підпорядкованими працівниками, очолює та контролює їх роботу;

- надає методичну та практичну допомогу підпорядкованим працівникам відділу;

- проводить оперативні наради з питань, що належать до компетенції відділу;

- за дорученням керівника апарату суду організовує проведення службових розслідувань за фактами виявлених порушень в роботі працівників апарату суду, вносить керівнику апарату суду пропозиції щодо заходів реагування;

- погоджує внутрішньосудову та іншу документацію, що стосується закріплених цією посадовою інструкцією функціональних обов’язків.

- вносить пропозиції голові суду та керівнику апарату суду щодо удосконалення організації діяльності суду;

- виконує інші доручення голови суду та керівнику апарату суду.