ВІДДІЛ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (КАНЦЕЛЯРІЯ)


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:


- забезпечення оперативного прийому, реєстрації та розподілу вхідної кореспонденції;


- своєчасне внесення до автоматизованої системи документообігу суду достовірних даних, передбачених Положенням про автоматизовану систему документообігу суду;


- здійснення належного прийому та реєстрації позовних заяв, а також надання допомоги в оформленні позовної заяви, відповідно вимог Кодексу адміністративного судочинства України;


- прийняття, реєстрація, передача інформації засобами факсимільного зв'язку та електронною поштою;


- ведення довідково-інформаційного обслуговування відвідувачів суду;


- організація та забезпечення належного здійснення прийому громадян, реалізація приписів Закону України «Про звернення громадян»;


- забезпечення реалізації прав осіб, які беруть участь у справі, та іншим учасникам процесу на ознайомлення з матеріалами адміністративної справи, отримання копій документів, копій судових рішень, видачу копії інформації з носія, на який здійснювався технічний запис судового засідання (диск звукозапису), та роздруківки технічного запису;


- забезпечення прийому та передачі за належністю кореспонденції, яка визначена Законом України "Про державну таємницю";


- виготовлення та видача виконавчих документів у випадках, передбачених нормами чинного законодавства, а також здійснення обліку вказаних документів;


- забезпечення належного ведення архіву суду;


- забезпечення організації та контролю за станом здійснення діловодства суду;


- надання відомостей за запитами на інформацію по адміністративним справам, після закінчення провадження у справі, з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про інформацію", Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вінницькому окружному адміністративному суді;


- організація роботи з документами, що мають гриф «Для службового користування» («ДСК»), у відповідності до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися в документах з організації діяльності Вінницького окружного адміністративного суду;


- здійснення аналізу та узагальнення інформації щодо сплати судового збору, розгляду адміністративних справ понад строки, встановлені чинним законодавством, а також дотримання строків виготовлення судових рішень;


- розробка та підготовка документів для затвердження номенклатури справ суду;НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (КАНЦЕЛЯРІЇ)


ГАРБОЛІНСЬКА ОЛЕНА ПЕТРІВНА
- здійснює керівництво роботою відділу, розподіляє поточні обов’язки між підпорядкованими працівниками, очолює та контролює їх роботу, а в разі необхідності, за дорученням керівника апарату суду здійснює підготовку відповідей за зверненням громадян та надає їх особисто;


- забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань; 


- бере участь у розробці поточних планів роботи відділу; 


- контролює дотримання працівниками відділу законодавчих і нормативних актів, наказів Вінницького окружного адміністративного суду з питань, віднесених до компетенції відділу; 


- здійснює контроль за належним прийняттям та передачею на зберігання адміністративних справ, провадження в яких закінчене; 


- надає методичну та практичну допомогу підпорядкованим працівникам відділу; 


- здійснює контроль щодо дотримання вимог Інструкцією з діловодства в адміністративних судах України, Положення про автоматизовану систему документообігу суду щодо автоматизованого розподілу справ, а також виконання функціональних обов’язків працівників відділу відповідно до рівня доступу кожного; 


- приймає та реєструє документи яким надається гриф «Для службового користування» відповідно до вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні держави, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893.ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (КАНЦЕЛЯРІЇ)


ШКІЛЬНА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА   

- здійснює керівництво роботою відділу в межах повноважень;


- забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань;


- здійснює підготовку проектів подання начальника відділу та розпорядження керівника апарату про призначення повторного автоматизованого розподілу з підстав, визначених Положенням про автоматизовану систему документообігу;


- формує реєстр розпоряджень керівника апарату Вінницького окружного адміністративного суду;


- вносить відомості про облік судового збору шляхом заповнення даних в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду»;


- вносить дані до журналу реєстрації операцій зі сплати та повернення судового збору, а також дані до контрольних журналів судових справ і матеріалів переданих для розгляду судді;


- бере участь у розробці поточних планів роботи відділу, політики та стратегії діяльності відділу;


- контролює дотримання працівниками відділу законодавчих і нормативних актів, наказів Вінницького окружного адміністративного суду з питань, віднесених до компетенції відділу;


- аналізує роботу та вносить пропозиції щодо її покращення керівництву;


- надає методичну та практичну допомогу підпорядкованим працівникам відділу;


- здійснює контроль щодо дотримання вимог Інструкції з діловодства адміністративних судах України, Положення про автоматизовану систему документообігу суду щодо автоматизованого розподілу справ, а також виконання функціональних обов’язків працівників відділу відповідно до рівня доступу кожного