ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:


- забезпечення функціонування єдиних організаційних засад розгляду судових справ суддями у Вінницькому окружному адміністративному суді;


- здійснення судових викликів і повідомлень;


- забезпечення своєчасної та належної підготовки матеріалів адміністративних справ до розгляду; направлення за підсудністю; експертизу та до судів вищих інстанцій; передачі справ до архіву суду; 


- забезпечення реалізації прав учасників судового процесу;


- додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил;


- забезпечення належного стану залів судових засідань та підготовка їх до слухання адміністративних справ;


- здійснення проведення судового засідання у режимі відео – конференції;


- забезпечення своєчасного і належного формування електронної справи та внесення відомостей стосовно розгляду адміністративної справи до автоматизованої системи документообігу суду;


- здійснення належного фіксування судового процесу технічними засобами та надання за запитами роздруківок технічного запису;


- передача інформації по адміністративних справах засобами факсимільного зв’язку, телефонного зв’язку та електронною поштою; 


- оформлення протоколів про адміністративні правопорушення, що передбачені статтею 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення;


- внесення пропозиції до плану роботи суду з питань організації роботи відділу.НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ  – 

ПОЛІЩУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА- здійснює керівництво роботою відділу, розподіляє поточні обов’язки між підпорядкованими працівниками, очолює та контролює їх роботу;


- забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань;


- контролює дотримання працівниками відділу вимог Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, Положення «Про автоматизовану систему документообігу суду», Положення про відділ організації судового процесу та служби судових розпорядників Вінницького окружного адміністративного суду, Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), а також виконання функціональних обов’язків працівників відділу відповідно до рівня доступу кожного;


- забезпечує та контролює функціонування єдиних організаційних засад розгляду судових справ суддями;


- координує роботу секретарів судового засідання із своєчасного та якісного забезпечення процесу розгляду судових справ і матеріалів, надаючи при цьому методичну та практичну допомогу;


- здійснює організацію та контроль за підготовкою судових засідань, своєчасністю повідомлення учасників судового засідання, ознайомлення учасників процесу зі судовими справами;


- здійснює підготовку проектів  відповідей на звернення громадян, а також відомостей за запитами на отримання публічної інформацію, з урахуванням вимог Закону України «Про інформацію» та Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вінницькому окружному адміністративному суді, за резолюцією голови суду, заступників голови суду, керівника апарату суду та заступника керівника апарату суду, в межах компетенції відділу.