Для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування – самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення незалежності суддів. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані зі здійсненням правосуддя. До завдань суддівського самоврядування належить вирішення питань щодо:·  забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади;


·  зміцнення незалежності судів, суддів, захист професійних інтересів суддів, у тому числі захист від втручання в їхню діяльність;


·  участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення;


·  обрання суддів на адміністративні посади в судах у порядку, встановленому цим Законом;


·  призначення суддів Конституційного Суду України;


·  обрання суддів до складу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, встановленому законом.


 

Перелік органів суддівського самоврядування:Відповідно до статті 127 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» cуддівське самоврядування в Україні здійснюється через:


·  збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Пленум Верховного Суду;


·  Раду суддів України;


·  з’їзд суддів України.

____________________________________________________________________________________________________________________________


Оголошення про заплановані збори суддів


13 лютого 2018 року відбудуться збори суддів Вінницького окружного адміністративного суду.

20 березня 2018 року відбудуться збори суддів Вінницького окружного адміністративного суду______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рішення Зборів суддів


2018 рік


Рішення №1-4 щодо обрання делегата  на XV черговий з'їзд суддів України.