ПРАВИЛА
пропуску осіб до приміщення Вінницького окружного адміністративного суду та транспортних засобів на територію суду   1. Загальні положення   1.1. Правила визначають порядок пропуску осіб до приміщення Вінницького окружного адміністративного суду та транспортних засобів на територію суду (далі – Правила) з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу. 1.2. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та спільного наказу Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони № 43/61 від 30.01.2020 «Про затвердження Примірних правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів». 1.3. Пропуск осіб до приміщення Вінницького окружного адміністративного суду та транспортних засобів на територію суду (далі – пропускний режим) здійснюється працівниками територіального управління Служби судової охорони у Вінницькій області (далі – ТУ ССО у Вінницькій області). 


Пропуск осіб до приміщення Вінницького окружного адміністративного суду та транспортних засобів на територію суду здійснюється з урахуванням Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 939. 1.4. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в суді працівники ТУ ССО у Вінницькій області керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.1.5. Пропуск осіб до суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність. 1.6. На вході до приміщення суду пункт пропуску обладнано турнікетами (з автоматичною системою контролю та управління доступом), засобами відеонагляду та зв’язку, стаціонарним металодетектором арочного типу та ручним металошукачем. Також пункт пропуску може бути обладнаний кабіною (кімнатою) для вибіркового огляду осіб та іншими спеціальними технічними засобами, призначеними для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.1.7. Службові входи до суду обладнуються пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом. 


1.8. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки до суду, а також винесення таких цінностей за межі суду здійснюється відповідно до розпорядження голови суду, керівника апарату суду. 1.9. Для речей, які заборонено проносити до приміщення суду, обладнані камери схову, які розташовані у холі 1-го поверху приміщення суду. 1.10. Обладнання пунктів пропуску та камер схову покладається на суд. 1.11. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальника ТУ ССО у Вінницькій області, а також на голову суду, керівника апарату суду, які інформують начальника ТУ ССО у Вінницькій області про порушення вимог цих Правил працівниками служби. 1.12. Примірник цих Правил розміщується на вході до суду біля пункту пропуску осіб до приміщення суду. 


 

2. Порядок пропуску осіб до приміщень Вінницького окружного адміністративного суду   2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду розпорядком роботи. 2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами. 2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ). Для ідентифікації осіб, які прибули до суду, за умови наявності в ньому технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, та відображена в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, може бути використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія». 
2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщення суду, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, заступник голови суду, судді, керівник апарату суду, заступник керівника апарату та працівники апарату суду. 2.5. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до приміщення cуду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці). 2.6. Працівники апарату суду пропускаються до приміщення суду в робочі дні та години через електронну систему контролю доступу HIKVISION (VMS-4200) шляхом реєстрації відцифрованих відбитків пальців рук та/або за службовим посвідченням.
У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники апарату суду пропускаються до приміщення суду згідно зі списком, затвердженим головою суду або керівником апарату суду за пред'явленням службового посвідчення 2.7. До приміщення суду із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю та безпеки пропускаються:
працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники ТУ ССО у Вінницькій області, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення; особи, які беруть участь у розгляді адміністративних справ, – за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник ТУ ССО у Вінницькій області через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні; інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщенні суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), – згідно зі списком, затвердженим головою суду або керівником апарату суду (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу; особи, що прибули на відкриті судові засідання, – за пред’явленням документа, який посвідчує особу; особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), – за списками, підписаними головою суду або керівником апарату суду, після пред’явлення документа, що посвідчує особу. Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, працівник ТУ ССО у Вінницькій області інформує про це керівника апарату суду або заступника керівника апарату суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення суду. 
2.8. Пропуск народних депутатів України до приміщення суду здійснюється відповідно до Закону України «Про статус народного депутат». Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщення суду здійснюється відповідно до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»2.9. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщення суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців. Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу керівника апарату суду. 2.10. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої  наявності в них заборонених для пронесення предметів працівник ТУ ССО у Вінницькій області може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосередньо контакту з такими документами.2.11. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством. 2.12. До приміщення суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники ТУ ССО у Вінницькій області, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків. Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщення суду за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника. 2.13. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до приміщення суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівника апарату суду, а за його відсутності – працівника ТУ ССО у Вінницькій області. 2.14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники ТУ ССО у Вінницькій області пропускають до приміщення суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду й негайно повідомляють про це голову суду, керівника апарату суду, чергового ТУ ССО у Вінницькій області. 2.15. Інформація щодо осіб, які пропускаються до приміщення суду та не є його працівниками, заноситься працівниками ТУ ССО у Вінницькій області до Журналу відвідувачів (додаток № 1) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у суду). 2.16. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у приміщенні суду можуть перебувати: 1) судді та працівники апарату суду; 2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в приміщенні суду осіб, яких вони охороняють; 3) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають; 4) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені; 5) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом. 2.17. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до приміщення суду, у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання. 2.18. Вхід та вихід до приміщення суду особами, що не є його працівниками (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій), здійснюється лише через центральні входи, обладнані турнікетами. У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).


 

3. Порядок пропуску транспортних засобів на територію Вінницького окружного адміністративного суду   3.1.  В’їзд транспортних засобів на територію суду здійснюється через контрольно-пропускні пункти, обладнані технічними засобами контролю та зв’язку. Інформація щодо транспортних засобів, в’їзду (виїзду) транспортних засобів на територію (з території) суду, заноситься працівниками ТУ ССО у Вінницькій області до Журналу в’їзду (виїзду) транспортних засобів (додаток № 2) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у приміщенні суду). 3.2.   На територію суду пропускаються: 1) транспортні засоби, за допомогою яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, після пред’явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка; 2) службові транспортні засоби суду (згідно зі списками, затвердженими головою суду, керівником апарату суду); 3) особисті транспортні засоби суддів, працівників апарату суду за списком, затвердженим головою суду, керівником апарату суду, після пред’явлення посвідчення судді, працівника апарату суду; 5) транспортні засоби інших судів, органів, установ підприємств, організацій за дозволом голови суду, керівника апарату суду після пред’явлення посвідчення судді, документа, що посвідчує особу; 6) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем працівників ТУ ССО у Вінницькій області, які здійснюють пропуск осіб до приміщення суду, після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

7) службові транспортні засоби ТУ ССО у Вінницькій області (згідно зі списками, затвердженими начальником ТУ ССО у Вінницькій області за погодженням голови суду, керівником апарату суду); 8) особисті транспортні засоби працівників ТУ ССО у Вінницькій області (згідно зі списками, затвердженими начальником ТУ ССО у Вінницькій області за погодженням голови суду, керівником апарату суду). 
3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території суду здійснюються під наглядом працівника (-ів) ТУ ССО у Вінницькій області. 
3.4. Забороняється: вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на території суду. 
4.         Обмеження щодо пропуску осіб до приміщень Вінницького окружного адміністративного суду 
4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні. Під час проведення закритих засідань у суді доступ до відповідних приміщень суду, у яких проводяться такі засідання, обмежується рішенням керівника апарату суду. 4.2. Забороняється пропуск до приміщення суду осіб: 1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу; 2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.12 розділу 2 цих Правил; 3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам;  5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо; 6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками); 7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм); 8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації; 9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників апарату суду, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників ТУ ССО у Вінницькій області.  
4.3. Особи, які прибули до суду, на час відвідування, з речами та предметами, з якими заборонено пропуск до суду, можуть залишити їх у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктами пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил. 4.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, забороняється пропуск до будинків (приміщень) судів, інших органів та установ системи правосуддя осіб: 1) з ознаками респіраторних захворювань  та підвищеною температурою; 2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски; 3) які не є учасниками судових засідань.  В.о. керівника апарату суду                                                  І.В. Кривешко