Судовий збір

Інформація із Закону України «Про судовий збір»

(станом на 01 січня 2019 року)

 

Положеннями даного Закону визначено наступне:


1.Судовий збір – збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат. (стаття 1 Закону України «Про судовий збір»).

2.Платники судового збору - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом (стаття 2 Закону України «Про судовий збір»).

3.Об’єктами справляння судового збору є подання до суду позовної заяви, та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством, апеляційної та касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, за видачу судами документів, у разі ухвалення судового рішення, передбаченого цим Законом.

Судовий збір справляється у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1774-19).

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" у 2021 році прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня встановлено в розмірі 2270 грн. 


Платіжні реквізіти для перерахування судового збору в гривняхОдержувач:  ГУК у  Він, обл./м.Вінниця/22030101Код ЄДРПОУ:  37979858Банк:  Казначейство України (ЕАП)Рахунок:  UA028999980313181206084002856

 Призначання платежу                                                       

    *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Вінницький окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа) реквізити рахунку сплати судового збору в іноземній валюті:Одержувач коштів (beneficiary):  Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м.Київ, вул.Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionnastr.,6)

Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37567646

Валютний рахунок одержувача коштів (account): UA563223130000025133012855000

Банк отримувача коштів (beneficiary bank): Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ, Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine)

S.W.I.F.T.: EXBSUAUX

 реквізити рахунку сплати штрафу (як засобу процесуального примусу) на користь держави:Отримувач коштів:                                                                   УК у Печер. р-ні/ Печерс. р-н/21081100

Код отримувача (код за ЄДРПОУ):                                        38004897

Банк отримувача:                                                                     Казначейство України (ЕАП)

Рахунок отримувача:                                                               UA118999980313090106000026007

Код класифікації доходів бюджету:                                       21081100


Розміри ставок судового збору встановлено у таблицях №1 та №2


Таблиця №1

За подання до адміністративного суду:


Адміністративного позову:   майнового характеру, який подано: 

 

 

Мінімум

Максимум

  суб’єктом владних повноважень, юридичною особою

 

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

2 270,00 


22 700,00

 

 

фізичною особою або фізичною особою — підприємцем

 

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

908,00 

 

11 350,00

 

немайнового характеру, який подано:  

 

 

 

 

 суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою — підприємцем1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

2 270,00    


2 270,00

 

фізичною особою

 

0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб  

908,00       


908,00

 

апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, але не більше 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

*


*

 

касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду

200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, але не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 


*

 

*

апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

 

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2 270,00


2 270,00

 

заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення

0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

681,00

681,00


Таблиця №2


За видачу судами документів та при ухвалені постанови про накладення адміністративного стягнення судовий збір сплачується у розмірі:


за повторну видачу копії судового рішення

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу

6,81

не обмежено

за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 

68,10

68,10

за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України  «Про доступ до судових рішень»

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії

6,81

не обмежено

за виготовлення копій документів, долучених до справи

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії

6,81

не обмежено

 

У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення

0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

454,00

454,00Від сплати судового збору звільняються (стаття 5 Закону України «Про судовий збір»):

·      позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;

·      позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;

·      позивачі - у справах про стягнення аліментів;

·      позивачі - у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";

· особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

· позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

· громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;

· інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

· інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;

· позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

· виборці - у справах про уточнення списку виборців;

· військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;

· учасники бойових дій, Герої України - у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;

· позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

· фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) - кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, - після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом.

· органи місцевого самоврядування - за подання заяви про визнання спадщини відумерлою;

·  позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

·  засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, - у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору.

 

Порядок сплати судового збору визначений наступним чином (стаття 6 Закону України «Про судовий збір»):


1. Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі.

За подання нерезидентами позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір може сплачуватися нерезидентами в іноземній валюті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.

За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.

2. У разі якщо судовий збір сплачується за подання позовної заяви до суду в розмірі, визначеному з урахуванням ціни позову, а встановлена при цьому позивачем ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна або якщо на день подання позову неможливо встановити точну його ціну, розмір судового збору попередньо визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої суми або з поверненням суми переплати судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом у процесі розгляду справи.

У разі якщо розмір позовних вимог збільшено або пред'явлено нові позовні вимоги, недоплачену суму судового збору необхідно сплатити до звернення до суду з відповідною заявою. У разі зменшення розміру позовних вимог питання щодо повернення суми судового збору вирішується відповідно до статті 7 цього Закону.

3. За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

У разі коли в позовній заяві об’єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

При заповненні платіжного документа у графі «Код платника» платником судового збору – юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником – фізичною особою – ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв’язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані.

За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється за розірвання шлюбу і за поділ майна.

4. Якщо скаргу (заяву) подано про перегляд судового рішення в частині позовних вимог (сум, що підлягають стягненню за судовим рішенням), судовий збір за подання скарги (заяви) вираховується та сплачується лише щодо перегляду судового рішення в частині таких позовних вимог (оспорюваних сум).

5. За повторно подані позови, що раніше були залишені без розгляду, судовий збір сплачується на загальних підставах.

6. За подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами судовий збір справляється на загальних підставах.

У разі вибуття із справи позивача судовий збір сплачується його правонаступником, якщо збір не був сплачений.

У разі роз'єднання судом позовних вимог судовий збір, сплачений за подання позову, не повертається і перерахунок не здійснюється. Після роз'єднання судом позовних вимог судовий збір повторно не сплачується.

7. У разі якщо позов подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір обчислюється з урахуванням загальної суми позову і сплачується кожним позивачем пропорційно долі поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом.

У разі коли позов немайнового характеру подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір сплачується кожним позивачем окремим платіжним документом у розмірах, установлених статтею 4 цього Закону за подання позову немайнового характеру.

 

Судовий збір справляється з урахуванням загальної суми позову також у разі:


·         подання позову одним позивачем до кількох відповідачів;

·         об'єднання суддею в одне провадження кількох однорідних позовних вимог.

 

Сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі (стаття 7 Закону України «Про судовий збір»):

·                  зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж

встановлено законом;

·                  повернення заяви або скарги;

·                  відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та

касаційного провадження у справі;

·                  залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги

залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

·                  закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі

закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

·                  у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції,

відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

·                  у разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на

стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при поданні відповідної апеляційної чи касаційної скарги.

Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

Враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити, розстрочити сплату судового збору, зменшити його розмір або звільнити від його сплати  на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. (стаття 8 Закону України «Про судовий збір»).


Таблиця для розрахунку судового збору та формування квитанції для його сплати
згідно з Законом України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року № 3674-VI зі змінамиРеквізити валютного рахунка для зарахування судового збору в іноземній валюті


Рекомендації щодо заповнення реквізиту «Призначення платежу» у розрахунковому документі на сплату судового збору в іноземній валюті


  Перелік банків-кореспондентів.


Зразок заяви для повернення помилково сплачених коштів судового збору