Новини

ПОНОВЛЕННЯ СТРОКУ НА ОСКАРЖЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ БЕЗ ОБҐРУНТУВАННЯ Є ПОРУШЕННЯМ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД


Верховний Суд України застосував практику Європейського суду з прав людини та скасував судові рішення щодо поновлення особі строку на апеляційне оскарження судового рішення.

До суду звернулась особа з позовом про визнання правочину дійсним та визнання права власності. Рішенням суду першої інстанції 2009 року позов задоволено, визнано дійсною угоду купівлі-продажу земельної ділянки, визнано за особою право власності на спірну земельну ділянку.

У 2016 році відповідач подала апеляційну скаргу на вказане рішення. Апеляційний суд поновив строк на апеляційне оскарження. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення про відмову в позові. ВССУ касаційну скаргу позивача відхилив, а рішення суду апеляційної інстанції залишив без змін.

Поновлюючи відповідачу більш ніж через шість років строк на апеляційне оскарження, скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове рішення про відмову в позові суд апеляційної інстанції виходив із того, що строк на апеляційне оскарження заявником пропущено з поважних причин, не навівши жодної з них, з чим погодився і ВССУ.

Позивач звернувся до Верховного Суду України з заявою про перегляд судових рішень.

ВСУ зазначив, що статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. А пунктом першим статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру.


Детальніше...