Новини

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ РОЗ'ЯСНИЛА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ


Рада суддів України у своєму рішенні № 46 роз'яснила деякі питання щодо конфлікту інтересів у діяльності суддів. 


Роз'яснення базувалися на питаннях, з якими до Ради суддів України зверталися судді, а саме:


Видання головою суду наказів відносно себе про грошові виплати, право та розмір яких чітко встановлені Законом України "Про судоустрій і статус суддів", про відпустки відповідно до законодавства про відпустки не створює конфлікт інтересів.


Наявність судового рішення, яке ухвалене судом (суддею, слідчим суддею) в іншій справі у подібних правовідносинах, або за участю тих самих сторін, або з процесуальних чи інших питань у тій самій справі, не породжує у діяльності судді (суддів) конфлікту інтересів у розумінні Закону України "Про запобігання корупції".


Порушення суддею вимог щодо несумісності, визначених статтею 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", не відноситься до питань конфлікту інтересів і не належить до компетенції Ради суддів України.


Детальніше...