Новини

Звіт про виконання Вінницьким окружним адміністративним судом Закону України «Про доступ до публічної інформації»


З метою забезпечення прозорості, відкритості та створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації у Вінницькому окружному адміністративному суді здійснюється розгляд запитів на інформацію.

Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації», та інформації, що становить суспільний інтерес.

Відповідь на запит на інформацію надається у строк визначений статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

За період з 01 січня 2019 року по 31 січня 2019 року до Вінницького окружного адміністративного суду запити на інформацію надійшли:

- від фізичних осіб – 3;

- від представників засобів масової інформації – 1.

Інформація надавалась на запити, які стосувались питань, відомості щодо яких перебувають у володінні Вінницького окружного адміністративного суду, зокрема щодо:

-          кількості працівників суду;

-          інформації щодо сплати судового збору;

-          нерухомого майна, віднесеного до числа службового;

-          кількості окремих думок, винесених суддями при колегіальному розгляді справи.