Новини

15 років Кодексу адміністративного судочинства України


До днів адміністративної юстиції України 2020 Вінницький окружний адміністративний суд підготував ключові Зміни до Кодексу адміністративного судочинства за період з 15.12.2017 по 01.06.2020 року.

 

06 липня 2005 року Верховна Рада України прийняла Кодекс адміністративного судочинства України. Саме цей нормативно-правовий акт став правовою гарантією захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина у нашій державі, а також правовою основою створення та початку діяльності адміністративних судів в Україні.

 

15 грудня 2017 Кодекс адміністративного судочинства України був викладений у новій редакції.

 

Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних поноважень.


Ключові зміни до Кодексу адміністративного судочинства України на підставі:·     Закону України № 142-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та щодо строків повернення справи» набрали чинності 19 жовтня 2019 року.


·     ЗаконуУкраїни №460-IX «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ» набрали чинності 08 лютого 2020 року.


·     Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361‑IХ набрали чинності 28 квітня 2020 року.


·     Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської системи» № 590-ІХ від 13 квітня 2020 року набрали чинності 23 квітня 2020 року.

 

Наведені зміни дають можливість адміністративним судам більш ефективно захищати права, свободи та інтереси людини.


Детальніше у інфографіці.