Новини

ПРАКТИКА В СУДІ - ПЕРШИЙ КРОК ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ


Правова освіта має важливе значення у вихованні в громадян поваги до закону і прав людини. Вінницький окружний адміністративний суд не залишається осторонь в процесі навчання та виховання майбутньої правової інтелігенції та завжди відкритий до співпраці з молодим поколінням.


Проходження студентами юридичних спеціальностей практики в суді  є не просто одним із заходів правового виховання та підвищення загального рівня правової культури, а й можливістю для майбутніх правників визначитись із професійною долею та з власної точки зору сформувати враження про судову систему.


Саме тому Вінницький окружний адміністративний суд на постійні основі співпрацює з усіма вищими навчальними закладами, що готують спеціалістів в галузі права. Як результат - протягом року в суді проходять практику студенти, які обрали професію юриста та закріплюють теоретичні знання практичними навиками. 


І на сьогодні студенти кількох навчальних закладів України у  Вінницькому окружному адміністративному суді проходять ознайомчу та навчальну практику. Зокрема, студенти технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету, економіко-правового коледжу Вінницького фінансово-економічного університету, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Національного університету «Одеська юридична академія».


Під час проходження практики, студенти під керівництвом досвідчених фахівців набули практичного досвіду роботи у суді, ознайомилися з організаційною структурою суду та набули навичок роботи працівника апарату суду. 
Студенти-правники уже оволоділи знаннями та навичками по роботі з комп’ютерною програмою «Діловодство спеціалізованого суду», набули практичного досвіду в роботі з нормативно-методичною документацією, ознайомились із можливістю проведення судових засідань у режимі відеоконференції, відправки учасникам процесу процесуальних документів та повісток в електронному вигляді в рамках проекту «Електронний суд» та направлення повісток у вигляді SMS-повідомлень, оформленні матеріалів адміністративних справ.


Дана практика надає майбутнім юристам можливість вивчати спеціалізацію адміністративного судочинства, брати участь в організації судового засідання та спілкуванні з учасниками судового процесу.
Сподіваємося, що досвід, набутий студентами під час практичного навчання, стане їм у майбутньому надійним підґрунтям для професійного зростання.
Вінницький окружний адміністративний суд і надалі планує проводити подібні заходи та співпрацювати з майбутніми спеціалістами в галузі права з метою практичного засвоєння ними матеріалу, отриманого під час вивчення правових дисциплін.

 


Переконані, що проходження практики в суді позитивно вплине на формування правосвідомості молодих громадян та в майбутньому підвищить рівень довіри до суду.


В свою чергу, майбутні фахівці права набули безцінного досвіду щодо інноваційних підходів, впроваджених у роботі Вінницького окружного адміністративного суду та залишились вдячними за отримані позитивні враження від процесу проходження практики.