Новини

ВОАС відкритий до співпраці!


Вінницький окружний адміністративний суд підписав договори про співробітництво з провідними закладами вищої освіти – Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Донецьким національним університетом імені Василя Стуса. 


Спільні угоди покликані:


• сприяти взаємній участі викладачів, аспірантів, суддів та працівників апарату ВОАС у різноманітних заходах з питань діяльності судової системи та розвитку законодавства;

• забезпечувати проходження практики студентам юридичних факультетів;

• створювати відповідні умови для стажування, науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів, в тому числі для підготовки докторських та кандидатських дисертацій;

• залучати суддів та працівників апарату суду до викладацької та наукової діяльності, обговорення програм, навчально-методичних матеріалів.


У ВОАС переконані, що плідна співпраця з юридичними факультетами університетів сприятиме активному обміну досвідом та надалі тільки зміцнюватиметься!