Новини

За практичним досвідом - до ВОАС


Важко не погодитись з твердженням, що саме юридична освіта в Україні  має набільш тісний зв'язок теорії з практикою і саме тому відіграє важливу роль у формуванні юриста-професіонала. 


Тому, в умовах сьогодення вже не достатньо блискучих теоретичних знань. Ринку праці необхідні такі фахівці, які можуть реалізувати знання на практиці чітко, швидко і на всі сто.

 А де студент-початківець зможе взяти практичний досвід? Звісно, у період проходження  професійної практики, яка для студентів є невід’ємною складовою освітньої підготовки.
Вінницький окружний адміністративний суд завжди відкритий до співпраці з молодим поколінням і на постійній основі співпрацює з вищими навчальними закладами, що готують спеціалістів у галузі права.


Як результат – студенти-правники проходять практику, у ході якої набувають професійного досвіду та визначають рівень готовності до самостійної професійної діяльності.
На даний час, у Вінницькому окружному адміністративному суді проходять практику студенти  Національного університету «Одеська юридична академія» та студенти юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.


У ході практики, студенти під керівництвом досвідчених фахівців набули базового досвіду професійної діяльності працівника суду, ознайомилися із інноваційними підходами в організації роботи адміністративного суду та практичним застосуванням новел процесуального законодавства, опанували навики здатності працювати в колективі та планування організації робочого часу.


Оскільки професійна практика для даних студентів є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок, необхідних для самостійного здійснення юридичної діяльності, переконані, що саме від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця.


Сподіваємось, що набутий студентами досвід під час проходження практики стане надійною основою  для професійного зростання та сприятиме у майбутньому їхньому працевлаштуванню і подальшій кар’єрі.