Новини

Звіт про виконання Вінницьким окружним адміністративним судом Закону України «Про доступ до публічної інформації»


Звіт
про виконання Вінницьким окружним адміністративним судом
Закону України «Про доступ до публічної інформації»


З метою забезпечення прозорості, відкритості та створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації у Вінницькому окружному адміністративному суді здійснюється розгляд запитів на інформацію.Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації», та інформації, що становить суспільний інтерес.Відповідь на запит на інформацію надається у строк визначений статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».За період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року до Вінницького окружного адміністративного суду надійшло 23 запити на інформацію:


- від фізичних осіб – 18;

- від представників засобів масової інформації – 2;

- від юридичних осіб – 3.


Інформація надавалась на запити, які стосувалися питань, відомості щодо яких перебувають у володінні Вінницького окружного адміністративного суду, зокрема:


- щодо отримання інформації стосовно Жернакова М.В, який здійснював правосуддя у Вінницькому окружному адміністративному суді у 2012-2015 роках;


- кількості справ у сфері інтелектуальної власності;


- інформації щодо суддів та закріплених помічників суддів;


- інформації щодо суддів, які отримали службове житло;


- інформація щодо суддів, судді-спікера та прес-секретаря;


- декларацій суддів за 2012-2015 рр.; 


- заробітної плати, премій та надбавок суддів та працівників апарату;


- щодо відомостей, зазначених у декларації судді;


       - перелік суддів, які перебували на посаді голови суду;


        -відпустки суддів та звіт про автоматизований розподіл справи; 


        -інформації щодо кількості посад і повноважень суддів Вінницького окружного адміністративного суду. Начальник відділу документального 
забезпечення (канцелярія)                                                                І.В.Кривешко