Новини

Звіт про виконання Вінницьким окружним адміністративним судом Закону України «Про доступ до публічної інформації» за січень 2018 року.


Звіт
про виконання Вінницьким окружним адміністративним судом
Закону України «Про доступ до публічної інформації»


З метою забезпечення прозорості, відкритості та створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації у Вінницькому окружному адміністративному суді здійснюється розгляд запитів на інформацію.


Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації», та інформації, що становить суспільний інтерес.


Відповідь на запит на інформацію надається у строк визначений статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».


За період з 01 січня 2018 року по 31 січня 2018 року до Вінницького окружного адміністративного суду запити на інформацію надійшли:


- від фізичних осіб – 2;


- від представників засобів масової інформації – 2.Інформація надавалась на запити, які стосувались питань, відомості щодо яких перебувають у володінні Вінницького окружного адміністративного суду, зокрема щодо:


- контактних даних суду;


- заробітної плати працівників апарату суду;


- вищої юридичної освіти суддів.


Начальник відділу документального
забезпечення (канцелярія)                                                                                І.В.Кривешко