Новини

Звіт про виконання Вінницьким окружним адміністративним судом Закону України «Про звернення громадян»


Звіт
про виконання Вінницьким окружним адміністративним судом Закону України «Про звернення громадян»


Розгляд заяв, скарг та пропозицій у Вінницькому окружному адміністративному суді здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

У 2017 році на розгляд до суду надійшло 19 скарг на дії працівників апарату суду, зокрема:

- щодо недотримання інструкції з діловодства в адміністративних судах працівниками відділу документального забезпечення (канцелярія) – 12 скарг;
- неналежної роботи секретаря судового засідання – 1 скарга
- щодо бездіяльності керівника апарату суду – 4, з них 2 скарги автентичні;
- щодо недотримання працівниками Правил поведінки працівників суду та етики спілкування – 2 скарги.


Відповідно до статті 19 Закону України «Про звернення громадян», уповноваженими працівниками Вінницького окружного адміністративного суду об'єктивно, всебiчно i вчасно було перевiрено заяви та скарги, на прохання скаржника він запрошувався на засiдання щодо розгляду його заяви чи скарги, невiдкладно вживались заходи до припинення неправомiрних дiй, виявлялись та усувались причини та умови, якi сприяли порушенням, забезпечувалось поновлення порушених прав. 
   

Скаржник письмово повiдомлявся про результати перевiрки його скарги i суть прийнятого рiшення, вирішувалось питання про вiдповiдальнiсть осiб, з вини яких було допущено порушення.
Начальник відділу документального
забезпечення  (канцелярія)                                                      І.В.Кривешко