Діяльність суду

Медіація: ефективне вирішення конфліктів


В рамках спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України» в квітні 2009 року відбулося підписання Угоди про співробітництво між Вінницьким окружним адміністративним судом та експертами Ради Європи щодо запровадження пілотного проекту з медіації при вирішенні адміністративних спорів у суді. З того часу у ВОАС активно розпочався процес впровадження медіаційного розгляду адміністративних справ та популяризація даної процедури в суспільстві.

Сутність медіації полягає у вирішенні спорів із залученням посередника, який має спеціальну підготовку, є незалежним та організовує переговори таким чином, щоб налагодити комунікацію, створити поле для порозуміння і простимулювати учасників конфлікту на генерування ідей з метою зруйнування конфронтації, дає їм можливість почути одне одного, зрозуміти, не звинувачуючи і не заглиблюючись у витоки конфлікту, націлити на пошук такого рішення, яке б відповідало інтересам учасників конфлікту.

При цьому, на відміну від судового процесу, медіація не обмежується лише предметом спору, а враховує приховані причини конфлікту. Медіацію можна назвати звичайними переговорами з незвичним результатом.
Процедура медіації у ВОАС застосовується майже два роки. За цей час вдалося досягти високого рівня організації самого процесу медіації, розробити певні напрацювання в даній сфері та отримати позитиві результати її проведення, адже вміння домовлятися – одна із ознак цивілізованого суспільства, один із факторів, здатних позитивно впливати на рівень правової культури в суспільстві.

На сьогодні медіація у ВОАС проводиться трьома суддями-медіаторами: Віталієм Дончиком, Мариною Мультян та Іриною Поліщук, яка, до речі, є сертифікованим викладачем основ медіації.
Так, з червня 2010 року по жовтень 2011 року суддями-медіаторами Вінницького окружного адміністративного суду проведено 31 процедуру медіації, з яких в 20 випадках досягнуто позитивного результату та підписано відповідну угоду, ще 2 справи перебувають на розгляді.

Суб’єктний склад учасників медіації у ВОАС:
- органи Головної державної інспекції на автомобільному транспорті – 7 справ;
- органи Пенсійного фонду – 5 справ;
- Вінницьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів – 4 справи;
- органи Державної податкової служби – 3 справи;
- органи Контрольно-ревізійного управління – 2 справи (на даний час 1справа перебуває на розгляді).
- органи Державної виконавчої служби – 2 справи;
- Вінницька обласна державна адміністрація та її управління – 2 справи;
- Головне управління Держкомзему у Вінницькій області – 1 справа;
- Управління МВС України у Вінницькій області – 1 справа;
- Державна інспекція з контролю за цінами у Вінницькій області – 1 справа;
- Територіальне управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області – 1 справа;
-Вінницьке регіональне відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств – 1 справа;
- КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» - 1 справа.

В основному, сторони бажають скористатися медіацію у справах щодо стягнення заборгованості за внесками до Пенсійного фонду, Фонду соціального захисту інвалідів, стягнення штрафних та інших фінансових санкцій, вчинення певних процесуальних дій. Хоча, необхідно зазначити, що процедура медіації може бути застосована до будь-якої категорії справ, єдина умова, при цьому, – бажання сторін врегулювати свій конфлікт альтернативним способом.

На думку суддів-медіаторів ВОАС, при виникненні адміністративного спору у відносинах «громадянин» і «суб’єкт владних повноважень», саме державні органи мають бути більш зацікавлені у процедурі врегулювання спору альтернативним методом, адже перевагами медіації є суттєва економія часу та коштів учасників спору, швидкість, конфіденційність процедури, висока ступінь результативності, орієнтація медіації не стільки на конфлікт, скільки на конструктивний пошук взаємних рішень, неформальність та гнучкість процедури, можливість збереження або відновлення ділових стосунків та запобігання виникненню конфліктів в майбутньому. В той час, як судовий розгляд спору повинен виступати останнім засобом захисту порушених прав та інтересів громадян.

Крім того, при вирішенні спору за допомогою медіації досягнуті домовленості, як правило, більш довговічні та відповідають реальному стану речей, що не тільки сприяє впровадженню у життя досягнутих рішень, а й сам процес виконання йде природним, добровільним шляхом.

Слід зазначити, що не всі переговори на медіації закінчуються мирною угодою, успішні в середньому 75—85%. На жаль, конфліктуючі сторони не завжди розуміють як працює дана процедура та переконані, що передача спорів на розгляд до суду є єдиним ефективним рішенням. Насправді, якщо порівняти фінансові та часові витрати на ведення судових справ і на медіацію, то з'ясовується, що ефективність медіації значно вища. В суспільстві необхідно формувати культуру медіації, щоб учасники конфлікту самостійно робили вибір на користь медіації, усвідомлюючи всі її переваги.

Про ефективні дії щодо популяризації процедури медіації в сфері суб’єктів владних повноважень свідчить хоча б той факт, що із загальної кількості учасників медіації у ВОАС, близько третини – самі зацікавились даною процедурою та виявили бажання її застосувати. І це є досягнення не лише у поширенні та розвитку медіації, але й у свідомості громадян, які прагнуть, перш за все, вирішити конфлікт з позитивним результатом.

Разом з тим, судді-медіатори наголошують, що одним із інструментів популяризації медіації в суспільстві може стати прийняття відповідного Закону, основною ідеєю якого буде розробка рамкових положень щодо мети, завдань і принципів медіації. Із введенням медіаторів на законодавчому рівні, отримає законодавче закріплення і судова медіація, або «модель правосуддя», що має на меті покращити функціонування правової системи та запропонувати альтернативний спосіб вирішення спору, дозволить уникнути таких чинників, як тривалість судового процесу, перевантаженість судів.

В.о. голови Вінницького окружного адміністративного суду Віталій Свентух переконаний, що система альтернативного вирішення спорів не лише відіграє важливу соціальну роль, але й допомагає державі економити кошти на системі судочинства. Медіація допомагає оптимізувати процес вирішення конфліктів, зробити його швидким та ефективним, а також навчити сторони вирішувати спірні питання в майбутньому. Саме медіація є тим фактором, який здатен позитивно впливати не лише на правову культуру спілкування громадян, але й дозволяє уникати таких негативних чинників, як тривалість судового процесу, його можлива заангажованість та перевантаженість судів.

 

Судді-медіатори Вінницького окружного адміністративного суду
(зліва направо) Марина Мультян, Ірина Поліщук, Віталій Дончик